Nieuws vanuit het bestuur

In de algemene ledenvergadering van 28 september hebben we afscheid genomen van 2 algemene bestuursleden. Brigitte en Emiel, hartelijk dank voor jullie inzet de afgelopen jaren.

Ook hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Han hij verlaat gelukkig ons bestuur niet en zal verder gaan algemeen bestuurslid. Han heeft zich de afgelopen 11 jaar ingezet als voorzitter voor onze Reddingsbrigade. Han is voorzitter geweest van 2010 t/m 2021. Wij bedanken Han voor de jaren trouwe dienst als voorzitter.

Na een spannend stemming hebben we 2 nieuwe bestuursleden aangenomen. We heten Fabian en Yvonne welkom binnen ons bestuur en wensen jullie veel plezier. Bedankt aan alle leden die zijn gekomen naar de ledenvergadering.

Kan een afbeelding zijn van een of meer mensen, staande mensen, bloem en binnen
Van links naar rechts: Brigitte de Lange, Han de Bruijne, Emiel Flipse.