Ons Bestuur

De Dr. A. Reddingsbrigade heeft een door onze leden gekozen bestuur. Dit bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en vertegenwoordigt onze reddingsbrigade. Hieronder onze bestuursleden met eventuele nevenfuncties en contactmogelijkheden:

Evelien

Evelien Oranje - Voorzitter

voorzitter@reddingsbrigadevlissingen.nl

Melvin Schot -
Secretaris

secretariaat@reddingsbrigadevlissingen.nl

Alex Buren - Penningmeester

info@reddingsbrigadevlissingen.nl

Veronique Cevaal - de Smit - Hoofd Activiteiten

activiteiten@reddingsbrigadevlissingen.nl

Olivier de Puit - Wedstrijdcoördinator

Olivier de Puit - Wedstrijdcoördinator

wedstrijden@reddingsbrigadevlissingen.nl

Han de Bruijne -
Algemeen Bestuurslid

han@reddingsbrigadevlissingen.nl

Wyanda Schop - Algemeen Bestuurslid

Fabian Murre -
Algemeen Bestuurslid

Yvonne Kleinepier - Algemeen Bestuurslid

100jaar@reddingsbrigadevlissingen.nl

Commissies & Taken

Naast dit bestuur zijn er verschillende commissies en personen met een aparte verantwoording binnen de brigade. Hieronder staan deze opgesomd met contactgegevens: