Ledenvergadering

Wij willen u graag uitnodigen om op 28 september 2021 de algemene ledenvergadering bij te wonen. U kunt vrijblijvend deze vergadering bijwonen.

Tijd: 20.00 uur aanwezig zijn.
Locatie: De Kwikstaart, Nagelenburgsingel 2, 4388 KK Oost-Souburg.

Tijdens de vergadering zullen wij de coronamaatregelen in acht nemen.

Agenda:

  1. Opening en Mededelingen
  2. Financieel overzicht
  3. Begroting/verslag kascontrolecommissie
  4. Jaarverslag brigade 2019 en 2020
  5. Verandering voorzitter
  6. Verkiezing bestuursleden*
  7. Rondvraag