Beste ouders/verzorgers, leden en trimleden,

We zijn allemaal diep geraakt door het plotseling overlijden van Emmanuel Duru.

We hebben mailcontact gehad met zijn oma Diny.

Er is zaterdag 21 mei tussen 11 uur en 12 uur gelegenheid om thuis in Vlissingen, afscheid te nemen van Emmanuel daarna wordt er een erehaag gevormd. Gekleurde bloemen zijn welkom.

Het staat iedereen vrij om hier gehoor aan te geven.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur en TC Dr. A. Stavermanbrigade, Vlissingen.