Trainingsavond

Coronaprotocol trainingsavond Dr. A. Stavermanbrigade Vlissingen in het VB

Algemene voorschriften veiligheid en hygiëne in en om het zwembad

Dit geldt voor leden en voor instructeurs

• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus

(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);

• Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;

• Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden

(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

• Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet en onder de douche;

• Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;

• Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

• Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten,

afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;

• Vermijd het aanraken van je gezicht;

• Schud geen handen.

Richtlijnen voor leden en instructeur van de Dr. A. Stavermanbrigade, Vlissingen

* Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5m voor personen ouder dan 12 jaar;

* Kom alleen op vooraf besproken tijden;

* Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden;

* Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto;

* Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;

* We zwemmen niet met kleren.

* Thuis je badkleding aantrekken.

* Er komen geen ouders mee naar binnen.

* Voor de 1e maandag op het voorplein alvast een 1e opvang. En langer wanneer nodig

* Eén van de instructeurs verwijst de kinderen naar de kleedhokjes.

* Voor de 1e  en 2e groep met jongere kinderen geldt dat ze mogen omkleden in het VB zodat wij dat beter kunnen monitoren. Ze hebben hun zwemkleding toch al aan.

* Er wordt toezicht gehouden tijdens het omkleden door een instructeur bij de kleedhokjes bij de kinderen vanaf 12 jaar Hiermee wordt er gezorgd voor een gecontroleerde doorstroom en kan er goed worden gelet op de 1,5 m afstand regel.  Dit geldt voor zowel het begin als einde van de les.

* Uitgangspunt hierbij is dat de kleedhokjes welke gebruikt mogen worden door het zwembad zijn toegewezen.

* DZK en Dynamica zwemmen ook op de maandag. Als het te druk wordt bij de kleedhokken dan omkleden in het VB

* Kluisjes mogen niet worden gebruikt.

* Zwemmers dienen hun spullen in een tas mee te nemen naar het verenigingenbad. De tassen worden daar op de bank gelegd

 * Er worden (voorlopig) geen materialen gebruikt tijdens de    lessen.

* Instructeurs dienen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en tot de kinderen.

* Er wordt niet gedoucht niet vooraf en ook niet achteraf

* De looproute van het zwembad wordt gevolgd.

* Als we wel weer materialen gaan gebruiken dienen deze voor en na gebruik gedesinfecteerd te worden. Dat kan door deze minimaal 30 seconden te spoelen in het zwemwater. Wij zien er op toe dat het materiaal niet van hand tot hand gaat zonder gedesinfecteerd te zijn.

*  Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op.

*  Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;

* Na afloop van de lessen weer de looproute van het zwembad volgen en omkleden. Er staat iemand in de hal om de kinderen naar buiten te begeleiden.

* In geval van EHBO of calamiteit vervalt de 1,5m regel en doet iedereen wat nodig is.  

De technische uitvoering van de trainingsavond voor ouders en leden.

18.15 uur – 18.45 uur

Groep 1 van juf Dimphy en meester Olivier

Groep 2 van juf Conzuela en juf Famke

Groep 3 van meester Jelle en meester Fabian

18.45 uur – 19.15 uur

Groep 4 van meester Melvin en juf Marjon

Groep 5 van juf Petra, juf Wyanda en meester Arno

Groep 6 van meester Hans en meester Rinus

19.15 uur – 19.45 uur

Groep 8 van meester Melvin en juf Marjon

Groep 9  van juf Dimphy, meester Olivier en meester Jelle

Groep 10 van juf Yvonne en meester Fabian   

19.45 uur – 20.15 uur

Groep 12  van meester Rinus en meester Hans

De Oceans ploeg van meester Olivier, meester Jelle en juf Dimphy

Groep 23 van juf Evelien en meester Melvin  

20.15 uur – 21.00 uur

Groep 22 van juf Petra de Bruijne

Groep 24 van juf  Veronique, juf Petra K en juf Yvonne

Voor vragen alexburen@zeelandnet.nl