BONDSEXAMENS

Beste ouders/verzorgers en leden.

Reddingsbrigades Nederland heeft besloten dat onze geplande en aangevraagde bondsexamens op maandag 23 november as. niet door gaan ivm Corona. Wij gaan ons nu richten op het organiseren en aanvragen van examens in 2021.

Met vriendelijke groeten,

TC Dr. A. Stavermanbrigade, Vlissingen.