Algemene ledenvergadering

Beste (ouder/verzorgers van) leden,

Wij zijn als bestuur van de Dr. A. Stavermanbrigade genoodzaakt de algemene ledenvergadering die gepland stond in mei, op basis van de spoedwet met vier maanden uit te stellen. Wij vragen jullie begrip voor deze situatie van overmacht. Wij hopen na de zomervakantie een nieuwe algemene ledenvergadering in te plannen, hierover later meer nieuws. Ook voor bestuursleden die in de gestelde benoemingstermijnen vallen gelden in deze situatie van overmacht standaard tot de volgende algemene ledenvergadering, ook als daarmee de formele zittingstermijn wordt overschreden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Dr. A. Stavermanbrigade