Contributieverhoging

Beste ouders/verzorgers en leden.

Op de ledenvergadering van mei 2019 heeft het bestuur besloten de contributie per 1 januari 2020 te verhogen naar € 10,– per maand per lid. Dit komt neer op  € 30,– per kwartaal, € 60,– per half jaar en € 120,– per jaar.

Wij verzoeken u vriendelijk dit in uw administratie aan te passen. Als u al vooruit heeft betaald, vragen wij u het verschil over te maken. De brigade werkt niet met facturen en/of automatische incasso. U dient het betalen van de contributie zelf te regelen.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur
Alex Buren
Penningmeester
Dr. A. Stavermanbrigade, Vlissingen