uitnodiging algemene ledenvergadering

Benieuwd naar de toekomst van de reddingsbrigade Vlissingen? Wilt u weten hoe de vereniging er financieel voor staat? Of wilt u gewoon eens uw zegje doen of kennismaken met het bestuur?

Kom dan naar de jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag 26 juni 2018. U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom bij Zwemschool Zeeland, Stroomweg 22 in Vlissingen.

AGENDA

01 Opening en mededelingen

02 Notulen vorige vergadering

03 Financieel overzicht

04 Begroting / Verslag kascontrolecommissie

05 Voorstel tot contributieverhoging

06 Jaarverslag Brigade

07 Verkiezing bestuursleden*

08 Rondvraag

*Toelichting bij punt 07:

Verkiesbaar zijn:

  • Veronique de Smit – verkiesbaar als algemeen bestuurslid
  • Olivier de Puit – verkiesbaar als algemeen bestuurslid
  • Emiel Flipse – verkiesbaar als algemeen bestuurslid

Niet verkiesbaar:

Adres secretariaat:

Stavermanbrigade
Postbus 275
4380 AG Vlissingen