Uitnodiging algemene ledenvergadering

Benieuwd naar de toekomst van de reddingsbrigade Vlissingen? Wilt u weten hoe de vereniging er financieel voor staat? Of wilt u gewoon eens uw zegje doen of kennismaken met het bestuur?

Kom dan naar de jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag 17 mei 2016. U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom bij Zwemschool Zeeland, Stroomweg 22 in Vlissingen.

AGENDA
01 Opening en mededelingen
02 Notulen vorige vergadering
03 Financieel overzicht
04 Begroting / Verslag kascontrolecommissie
05 Voorstel tot contributieverhoging
06 Jaarverslag Brigade
07 Verkiezing bestuursleden*
08 Rondvraag

*Toelichting bij punt 07:
Verkiesbaar zijn: ​
Han de Bruijne – verkiesbaar als voorzitter
Nathalie Verhulst – verkiesbaar als algemeen bestuurslid
Wyanda Schop- verkiesbaar als algemeen bestuurslid
Jeroen Castel – verkiesbaar als algemeen bestuurslid