Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Benieuwd naar de toekomst van de reddingsbrigade Vlissingen? Wilt u weten hoe de vereniging er financieel voor staat? Of wilt u gewoon eens uw zegje doen of kennismaken met het bestuur?

Kom dan naar de jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag 19 mei 2015. U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom bij Zwemschool Zeeland, Stroomweg 2 in Vlissingen.

AGENDA

01 Opening en mededelingen
02 Notulen vorige vergadering
03 Financieel overzicht
04 Begroting / Verslag kascontrolecommissie
05 Voorstel tot contributieverhoging
06 Jaarverslag Brigade
07 Verkiezing bestuursleden*
08 Rondvraag
* Toelichting bij punt 07:
Verkiesbaar zijn: Veronique de Smit – verkiesbaar als algemeen bestuurslid
Emiel Flipse – verkiesbaar als algemeen bestuurslid
Niet verkiesbaar: Yvonne Kleinepier – Veerhoek