Lidmaatschap

Technische zaken
Zwemavond: maandagavond van 18.00 tot 22.00 uur
Contributie: 120,00 per jaar (betaling per maand mogelijk)
Inschrijfgeld: € 2,30
Borg voor toegangspasje zwembad: € 5,00
Het inschrijfgeld is eenmalig; de borg voor het pasje krijgt u terug bij inlevering van het pasje.
Contributie graag per jaar (of per maand) vooruit betalen.
Tijdens schoolvakanties is het geen zwemmen.
Eén keer per jaar kunnen onze leden afzwemmen voor een brevet. Hieraan zijn kosten verbonden.

Proefzwemmen
Het is mogelijk om twee keer gratis mee te zwemmen om kennis te maken met onze vereniging. Neem hiervoor contact op met Marjon Buren, telefoon 0118-418885.

Bankgegevens
IBAN: NL04 INGB 0003 3774 88
t.n.v. Dr. A. Stavermanbrigade
Postbus 275
4380 AG Vlissingen