Leden Informatie

Technische zaken
Zwemavond: maandagavond van 18.00 tot 22.00 uur
Contributie: 108,00 per jaar (betaling per maand mogelijk)
Inschrijfgeld: € 2,30
Borg voor toegangspasje zwembad: € 5,00
Het inschrijfgeld is eenmalig; de borg voor het pasje krijgt u terug bij inlevering van het pasje.
Contributie graag per jaar (of per maand) vooruit betalen.

TIJDENS SCHOOLVAKANTIES GEEN ZWEMMEN
Kijk voor actuele gegevens over zwemtijden onder het Nieuws.

Bankgegevens
IBAN: NL04 INGB 0003 3774 88
t.n.v. Dr. A. Stavermanbrigade
Postbus 275
4380 AG Vlissingen