Contact

Contactgegevens
Dr. A. Stavermanbrigade
Opgericht 18 juli 1924
K.v.K. nummer: 40309800

Aangesloten bij:
KON.NED.BOND TOT HET REDDEN VAN DRENKELINGEN
http://www.redned.nl/

Contactinformatie:
Reddingsbrigade Vlissingen
Correspondentieadres “algemeen”
Fam. De Bruijne
Postbus 275
4380 AG Vlissingen
Telefoon 0118-414801
e-mail: info@reddingsbrigadevlissingen.nl

Correspondentie “nieuwe leden”
Marjon Buren
Telefoon: 0118-418885

Het bestuur
VOORZITTER:
Evelien Oranje

SECRETARIS:
Melvin Schot
secretariaat@reddingsbrigadevlissingen.nl

PENNINGMEESTER:
Alex Buren

ALGEMENE BESTUURSLEDEN:
Veronique Cevaal – de Smit
Wyanda Schop
Olivier de Puit
Yvonne Kleinepier
Fabian Murre
Han de Bruijne 

ACTIVITEITENCOMMISSIE:
activiteiten@reddingsbrigadevlissingen.nl

VERTROUWENSCONTACTPERSONEN:
Algemeen: vertrouwens-contactpersoon@reddingsbrigadevlissingen.nl
Petra de Bruijne: petra@reddingsbrigadevlissingen.nl
Marjon Buren: marjon@reddingsbrigadevlissingen.nl

EXTERN VERTROUWENSCONTACTPERSOON
Corrie Marteijn: corrie@reddingsbrigadevlissingen.nl

Bankgegevens
IBAN: NL04 INGB 0003 3774 88
t.n.v. Dr. A. Stavermanbrigade
Postbus 275
4380 AG Vlissingen