De Dr. A. Stavermanbrigade heeft een nieuwe voorzitter

Per 1 oktober 2021 is Evelien Oranje (29) de nieuwe voorzitter van de Reddingsbrigade Vlissingen. Dit is bepaald tijdens de ledenvergadering op 28 september 2021. Zij neemt deze taak over van Han de Bruijne die dit altijd met veel plezier heeft gedaan.

Evelien is hiermee de jongste en eerste vrouwelijke voorzitter van de Reddingsbrigade sinds de oprichting in 18 juli 1924.

Evelien zwemt al sinds haar 5e bij de brigade en heeft altijd veel binding gevoeld met de Reddingsbrigade. Evelien heeft toen de kans er was om voorzitter te worden, deze met beide handen aangepakt. ‘Op welke manier kan je nog meer voor de brigade betekenen dan als voorzitter’ aldus Evelien. Evelien vertelt trots te zijn op de groep vrijwilligers die elke keer klaar staan voor de Reddingsbrigade.

Wij wensen Evelien veel succes en plezier als voorzitter!

Voorzitter Dr. A. Stavermanbrigade: Evelien Oranje

Nieuws vanuit het bestuur

In de algemene ledenvergadering van 28 september hebben we afscheid genomen van 2 algemene bestuursleden. Brigitte en Emiel, hartelijk dank voor jullie inzet de afgelopen jaren.

Ook hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Han hij verlaat gelukkig ons bestuur niet en zal verder gaan algemeen bestuurslid. Han heeft zich de afgelopen 11 jaar ingezet als voorzitter voor onze Reddingsbrigade. Han is voorzitter geweest van 2010 t/m 2021. Wij bedanken Han voor de jaren trouwe dienst als voorzitter.

Na een spannend stemming hebben we 2 nieuwe bestuursleden aangenomen. We heten Fabian en Yvonne welkom binnen ons bestuur en wensen jullie veel plezier. Bedankt aan alle leden die zijn gekomen naar de ledenvergadering.

Kan een afbeelding zijn van een of meer mensen, staande mensen, bloem en binnen
Van links naar rechts: Brigitte de Lange, Han de Bruijne, Emiel Flipse.

Belangrijk nieuws vanuit het bestuur

Beste ouders/verzorgers/zwemleden,

Vanaf aanstaande maandag 8 november is het verplicht om voor iedereen die het Vrijburgbad binnenkomt de QR code te scannen vanaf 18 jaar oud. Dit betekent dat iedereen zijn QR code moet laten scannen. Wij houden ons als brigade netjes aan de regels dus zullen wij dit ook moeten handhaven. Omdat dit extra inspanning vraagt van onze instructeurs hebben wij besloten de ouders niet binnen te laten. Hierdoor kunnen wij wel zorgen dat de lessen naar de kwaliteit die wij altijd leveren wordt uitgevoerd.

Namens het bestuur danken wij u voor het begrip in deze situatie en we zijn de zwemmers graag maandag!

Ledenvergadering

Wij willen u graag uitnodigen om op 28 september 2021 de algemene ledenvergadering bij te wonen. U kunt vrijblijvend deze vergadering bijwonen.

Tijd: 20.00 uur aanwezig zijn.
Locatie: De Kwikstaart, Nagelenburgsingel 2, 4388 KK Oost-Souburg.

Tijdens de vergadering zullen wij de coronamaatregelen in acht nemen.

Agenda:

  1. Opening en Mededelingen
  2. Financieel overzicht
  3. Begroting/verslag kascontrolecommissie
  4. Jaarverslag brigade 2019 en 2020
  5. Verandering voorzitter
  6. Verkiezing bestuursleden*
  7. Rondvraag