Beste leden en ouders/verzorgers

We zijn eruit! We hebben een protocol en een zwemschema. Goedgekeurd door het zwembad en de gemeente Vlissingen. Het is voor ons allemaal nieuw en best spannend. Het zwembad staat  nog op dezelfde plek en de instructeurs dragen dezelfde shirts maar verder is er een hoop veranderd. We hebben het ook niet iedereen naar de zin kunnen maken en niemand weet hoe lang we deze indeling moeten aanhouden.

Ivm met de privacywet hebben we geen namen van kinderen in het protocol gezet, wel de groepsnummers en de namen van de instructeurs. Lees eea goed door en let ook op de tijden. Die wijken af van het schema voor corona. We gaan ook korter zwemmen. Als we ons allemaal aanpassen en goed opletten, kunnen we nog een paar keer lekker zwemmen voor de zomervakantie.

Voor vragen kunt u altijd mailen. Als uw kind niet komt zwemmen, willen wij dat graag weten.

Met spetterende groetjes,

Namens bestuur en TC

Marjon Buren

alexburen@zeelandnet.nl

Trainingsavond

Coronaprotocol trainingsavond Dr. A. Stavermanbrigade Vlissingen in het VB

Algemene voorschriften veiligheid en hygiëne in en om het zwembad

Dit geldt voor leden en voor instructeurs

• Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus

(COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);

• Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;

• Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:

neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

• Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden

(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

• Ga voordat je van huis vertrekt, thuis naar het toilet en onder de douche;

• Doe thuis je zwemkleding aan onder je gewone kleding;

• Was voorafgaand aan en na het zwembadbezoek je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;

• Was de handen met water en zeep als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten,

afstandsbediening, etc.); na een toiletbezoek; na hoesten, niezen in de handen; na het snuiten van de neus;

• Vermijd het aanraken van je gezicht;

• Schud geen handen.

Richtlijnen voor leden en instructeur van de Dr. A. Stavermanbrigade, Vlissingen

* Houd de door het RIVM voorgeschreven afstanden aan. Thans 1,5m voor personen ouder dan 12 jaar;

* Kom alleen op vooraf besproken tijden;

* Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden;

* Kom met persoonlijk vervoer: zoals te voet, met de fiets of auto;

* Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;

* We zwemmen niet met kleren.

* Thuis je badkleding aantrekken.

* Er komen geen ouders mee naar binnen.

* Voor de 1e maandag op het voorplein alvast een 1e opvang. En langer wanneer nodig

* Eén van de instructeurs verwijst de kinderen naar de kleedhokjes.

* Voor de 1e  en 2e groep met jongere kinderen geldt dat ze mogen omkleden in het VB zodat wij dat beter kunnen monitoren. Ze hebben hun zwemkleding toch al aan.

* Er wordt toezicht gehouden tijdens het omkleden door een instructeur bij de kleedhokjes bij de kinderen vanaf 12 jaar Hiermee wordt er gezorgd voor een gecontroleerde doorstroom en kan er goed worden gelet op de 1,5 m afstand regel.  Dit geldt voor zowel het begin als einde van de les.

* Uitgangspunt hierbij is dat de kleedhokjes welke gebruikt mogen worden door het zwembad zijn toegewezen.

* DZK en Dynamica zwemmen ook op de maandag. Als het te druk wordt bij de kleedhokken dan omkleden in het VB

* Kluisjes mogen niet worden gebruikt.

* Zwemmers dienen hun spullen in een tas mee te nemen naar het verenigingenbad. De tassen worden daar op de bank gelegd

 * Er worden (voorlopig) geen materialen gebruikt tijdens de    lessen.

* Instructeurs dienen 1,5 meter afstand te houden van elkaar en tot de kinderen.

* Er wordt niet gedoucht niet vooraf en ook niet achteraf

* De looproute van het zwembad wordt gevolgd.

* Als we wel weer materialen gaan gebruiken dienen deze voor en na gebruik gedesinfecteerd te worden. Dat kan door deze minimaal 30 seconden te spoelen in het zwemwater. Wij zien er op toe dat het materiaal niet van hand tot hand gaat zonder gedesinfecteerd te zijn.

*  Volg altijd de aanwijzingen van de daartoe bevoegde personen op.

*  Ga voorafgaand aan het zwembadbezoek thuis naar het toilet;

* Na afloop van de lessen weer de looproute van het zwembad volgen en omkleden. Er staat iemand in de hal om de kinderen naar buiten te begeleiden.

* In geval van EHBO of calamiteit vervalt de 1,5m regel en doet iedereen wat nodig is.  

De technische uitvoering van de trainingsavond voor ouders en leden.

18.15 uur – 18.45 uur

Groep 1 van juf Dimphy en meester Olivier

Groep 2 van juf Conzuela en juf Famke

Groep 3 van meester Jelle en meester Fabian

18.45 uur – 19.15 uur

Groep 4 van meester Melvin en juf Marjon

Groep 5 van juf Petra, juf Wyanda en meester Arno

Groep 6 van meester Hans en meester Rinus

19.15 uur – 19.45 uur

Groep 8 van meester Melvin en juf Marjon

Groep 9  van juf Dimphy, meester Olivier en meester Jelle

Groep 10 van juf Yvonne en meester Fabian   

19.45 uur – 20.15 uur

Groep 12  van meester Rinus en meester Hans

De Oceans ploeg van meester Olivier, meester Jelle en juf Dimphy

Groep 23 van juf Evelien en meester Melvin  

20.15 uur – 21.00 uur

Groep 22 van juf Petra de Bruijne

Groep 24 van juf  Veronique, juf Petra K en juf Yvonne

Voor vragen alexburen@zeelandnet.nl

Groot nieuws

Beste leden, ouders/verzorgers,

Wat konden we lang niet zwemmen, wat hebben we dat gemist maar er is een datum waarop we weer voorzichtig mogen beginnen. En ik zeg niet voor niets voorzichtig want we hebben van het zwembad minder tijd en zwemwater toegewezen gekregen. We kunnen voorlopig alleen het verenigingenbad gebruiken. Dat klinkt best leuk want dat is het warme bad maar het betekent ook dat we veel minder banen hebben waardoor niet iedereen kan komen zwemmen.
We moeten ons aan de nieuwe regels en routes van het zwembad houden en ook aan de regels van het RIVM. Dat betekent dat we ons allemaal moeten aanpassen. We gaan korter zwemmen en op een andere tijd maar gelukkig nog wel op maandagavond.
We zijn heel druk bezig met het maken van een protocol (en er zijn ook al protocollen in de prullenbak beland). We proberen onze jeugdleden zo in te delen dat het binnen alle regels past en we houden jullie op de hoogte.
Kijk eens op de site van het Vrijburgbad, dan weten jullie alvast hoe het zit met de looproute.

Oh ja, die datum MAANDAG 8 JUNI AS.

Met spetterende groetjes,
Namens bestuur en TC
Marjon Buren

Algemene ledenvergadering

Beste (ouder/verzorgers van) leden,

Wij zijn als bestuur van de Dr. A. Stavermanbrigade genoodzaakt de algemene ledenvergadering die gepland stond in mei, op basis van de spoedwet met vier maanden uit te stellen. Wij vragen jullie begrip voor deze situatie van overmacht. Wij hopen na de zomervakantie een nieuwe algemene ledenvergadering in te plannen, hierover later meer nieuws. Ook voor bestuursleden die in de gestelde benoemingstermijnen vallen gelden in deze situatie van overmacht standaard tot de volgende algemene ledenvergadering, ook als daarmee de formele zittingstermijn wordt overschreden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Dr. A. Stavermanbrigade