Data geen zwemmen

Dit zijn de data van het brevet zwemmen en de vakanties voor komend seizoen.

  • 4 maart 2019 geen zwemmen ivm meivakantie
  • 15 april 2019 brevetzwemmen
  • 22 april 2019 geen zwemmen ivm 2e Pasen
  • 29 april 2019 geen zwemmen ivm meivakantie
  • 10 juni 2019 geen zwemmen ivm 2e Pinksteren
  • 1 juli 2019 de laatste keer zwemmen voor de zomervakantie

Vrijzwemregeling zomervakantie 2018

Vrijzwemregeling voor de zomervakantie van 2018

Wij hebben met het Vrijburgbad weer een regeling getroffen over het vrijzwemmen in de zomervakantie.

Op maandagen van 11.00 uur – 17.00 uur mag er op vertoon van het brigadepasje gratis worden vrijgezwommen in het recreatiebad (dus niet in de andere baden). Het gaat om 9, 16, 23 en 30 juli 2018 en 6 en 13 augustus 2018.
Check voor actuele openingstijden ivm heel warm weer de openingstijden op de site van het zwembad.

Begeleiders van onze leden moeten gewoon een kaartje te kopen.

Wij wensen iedereen een spetterende zomer! We beginnen weer op maandag 3 september 2018

Het bestuur.

uitnodiging algemene ledenvergadering

Benieuwd naar de toekomst van de reddingsbrigade Vlissingen? Wilt u weten hoe de vereniging er financieel voor staat? Of wilt u gewoon eens uw zegje doen of kennismaken met het bestuur?

Kom dan naar de jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag 26 juni 2018. U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom bij Zwemschool Zeeland, Stroomweg 22 in Vlissingen.

AGENDA

01 Opening en mededelingen

02 Notulen vorige vergadering

03 Financieel overzicht

04 Begroting / Verslag kascontrolecommissie

05 Voorstel tot contributieverhoging

06 Jaarverslag Brigade

07 Verkiezing bestuursleden*

08 Rondvraag

*Toelichting bij punt 07:

Verkiesbaar zijn:

  • Veronique de Smit – verkiesbaar als algemeen bestuurslid
  • Olivier de Puit – verkiesbaar als algemeen bestuurslid
  • Emiel Flipse – verkiesbaar als algemeen bestuurslid

Niet verkiesbaar:

Adres secretariaat:

Stavermanbrigade
Postbus 275
4380 AG Vlissingen