Coronavirus – update

Beste ouders, verzorgers en leden

Update 13 maart 2020

Zoals in eerdere berichtgeving aangegeven zouden we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het Corona virus.

Vandaag is er vanuit reddingsbrigade Nederland het volgende bericht geplaatst.

De regering heeft vandaag nieuwe maatregelen getroffen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sportkoepel NOC*NSF heeft naar aanleiding daarvan met klem geadviseerd om tot nader bericht‬ ‘alle sportevenementen, waaronder de competitie-, oefen- en trainingswedstrijden, af te gelasten’ én roept op ‘alle andere clubbijeenkomsten, zoals trainingen, overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroepbijeenkomsten, ook af te gelasten’.

Vanuit het bestuur willen wij dit advies graag overnemen. Dit zal beteken dat de trainingen en trim uren tot nader berichtgeving komen te vervallen.
Wij hopen op u begrip.

Zoals eerder ook al aangegeven zullen wij bij verandering van het advies u wederom op de hoogte stellen via onze website en social media kanalen

Data geen zwemmen

Dit zijn de data van het brevet zwemmen en de vakanties voor komend seizoen.

  • 4 maart 2019 geen zwemmen ivm meivakantie
  • 15 april 2019 brevetzwemmen
  • 22 april 2019 geen zwemmen ivm 2e Pasen
  • 29 april 2019 geen zwemmen ivm meivakantie
  • 10 juni 2019 geen zwemmen ivm 2e Pinksteren
  • 1 juli 2019 de laatste keer zwemmen voor de zomervakantie

uitnodiging algemene ledenvergadering

Benieuwd naar de toekomst van de reddingsbrigade Vlissingen? Wilt u weten hoe de vereniging er financieel voor staat? Of wilt u gewoon eens uw zegje doen of kennismaken met het bestuur?

Kom dan naar de jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag 26 juni 2018. U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom bij Zwemschool Zeeland, Stroomweg 22 in Vlissingen.

AGENDA

01 Opening en mededelingen

02 Notulen vorige vergadering

03 Financieel overzicht

04 Begroting / Verslag kascontrolecommissie

05 Voorstel tot contributieverhoging

06 Jaarverslag Brigade

07 Verkiezing bestuursleden*

08 Rondvraag

*Toelichting bij punt 07:

Verkiesbaar zijn:

  • Veronique de Smit – verkiesbaar als algemeen bestuurslid
  • Olivier de Puit – verkiesbaar als algemeen bestuurslid
  • Emiel Flipse – verkiesbaar als algemeen bestuurslid

Niet verkiesbaar:

Adres secretariaat:

Stavermanbrigade
Postbus 275
4380 AG Vlissingen