Data geen zwemmen

Dit zijn de data van het brevet zwemmen en de vakanties voor komend seizoen.

  • 4 maart 2019 geen zwemmen ivm meivakantie
  • 15 april 2019 brevetzwemmen
  • 22 april 2019 geen zwemmen ivm 2e Pasen
  • 29 april 2019 geen zwemmen ivm meivakantie
  • 10 juni 2019 geen zwemmen ivm 2e Pinksteren
  • 1 juli 2019 de laatste keer zwemmen voor de zomervakantie

uitnodiging algemene ledenvergadering

Benieuwd naar de toekomst van de reddingsbrigade Vlissingen? Wilt u weten hoe de vereniging er financieel voor staat? Of wilt u gewoon eens uw zegje doen of kennismaken met het bestuur?

Kom dan naar de jaarlijkse algemene ledenvergadering op dinsdag 26 juni 2018. U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom bij Zwemschool Zeeland, Stroomweg 22 in Vlissingen.

AGENDA

01 Opening en mededelingen

02 Notulen vorige vergadering

03 Financieel overzicht

04 Begroting / Verslag kascontrolecommissie

05 Voorstel tot contributieverhoging

06 Jaarverslag Brigade

07 Verkiezing bestuursleden*

08 Rondvraag

*Toelichting bij punt 07:

Verkiesbaar zijn:

  • Veronique de Smit – verkiesbaar als algemeen bestuurslid
  • Olivier de Puit – verkiesbaar als algemeen bestuurslid
  • Emiel Flipse – verkiesbaar als algemeen bestuurslid

Niet verkiesbaar:

Adres secretariaat:

Stavermanbrigade
Postbus 275
4380 AG Vlissingen

uitnodiging algemene ledenvergadering

Benieuwd naar de toekomst van de reddingsbrigade Vlissingen? Wilt u weten hoe de vereniging er financieel voor staat? Of wilt u gewoon eens uw zegje doen of kennismaken met het bestuur?

Kom dan naar de jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 20 april 2017. U bent vanaf 20.00 uur van harte welkom bij Zwemschool Zeeland, Stroomweg 22 in Vlissingen.

AGENDA
01 Opening en mededelingen
02 Notulen vorige vergadering
03 Financieel overzicht
04 Begroting / Verslag kascontrolecommissie
05 Voorstel tot contributieverhoging
06 Jaarverslag Brigade
07 Verkiezing bestuursleden*
08 Rondvraag

*Toelichting bij punt 07:
Verkiesbaar zijn:
Brigitte de Lange – Elich – verkiesbaar als algemeen bestuurslid
Niet verkiesbaar:

Adres secretariaat: Stavermanbrigade
Postbus 275
4380 AG Vlissingen

Met vriendelijke groeten,
De bestuursleden